Gezocht: leden voor padelcommissie

Binnen onze vereniging willen we een padelcommissie formeren die aan de slag gaat met het activeren van padel op TV de Bocht. Denk hierbij aan het organiseren van clinics, competities en toernooien, beleid en organisatie rondom vrij spelen en werving nieuwe leden voor padel.

Lees meer

Padel-update 18-09-2023

We kunnen terugkijken op de eerste weken padel op onze vereniging. We zien enthousiaste leden, maar ook nieuwe leden en sponsoren die zich aandienen en dat stemt ons als padelcommissie erg tevreden.  Ook alle tennisbanen staan doordeweeks vol, kortom TV de Bocht leeft! Om voor iedereen de goede flow vast te houden, willen we een aantal regels rondom de baanreservering padelbanen aanvullen en aanpassen:

Lees meer

Padel-update 01-09-2023

Eindelijk is het zover, onze padelbanen zijn klaar voor gebruik! Het omliggende terras wordt nu nog verder voltooid.
Begin september is het de bedoeling dat de banen ingespeeld worden door onze leden. Dit kan door online (via website of Clubapp) een baan te reserveren. We kiezen bewust voor online reserveren van de padelbanen (en niet van de tennisbanen) omdat we over 2 banen beschikken en te lange wachttijden en frustratie ter plaatse willen voorkomen. Zodra de reservering openstaat, worden de leden hierover per mail geïnformeerd. De regels omtrent reserveren vind je hier.
Wat staat er verder te gebeuren:

Lees meer

Padel-update 02-08-2023

Zoals jullie kunnen zien is het straatwerk rondom de banen  inmiddels grotendeels af.
Het nieuwe  terras  tegen de eerste padelbaan gaat de verbinding leggen met de bestaande terrassen gelegen voor de banen 1 en 4.  De inrichting en de mogelijkheden die het gaat bieden, wordt onderscheidend van de bestaande terrassen. Wij houden dit verder nog even als verassing.

Lees meer

Padel-update 04-06-2023

Afgelopen week heeft de grondwerker de laatste werkzaamheden afgerond. Inmiddels is de drainage aangelegd en zijn afvoeraansluitingen gereed gemaakt. Volgende week worden de keerwanden gezet en hopen we (met deze weersomstandigheden) binnen twee weken het beton te kunnen gaan storten!

Lees meer

Padel-update 25-05-2023

Zoals jullie hebben gezien, zijn we inmiddels gestart met de werkzaamheden. De bouwhekken zijn geplaatst, de fietsenstalling is tijdelijk verplaatst en vorige week is de grondwerker druk bezig geweest met het uitgraven van het cunet. Volgende week zal er nog een leiding omgelegd gaan worden en kan er vervolgens gestart worden met de aanleg van de onderbouw van de padelbanen (aanleg drainage, zand en opsluitingen).

Lees meer

Padel-update 28-04-2023

De aanleg van de 2 padelbanen op ons park gaat beginnen! We hebben een overeenkomst getekend met Sport76 Productions. Sport76 levert al 7 jaar padelbanen in Nederland volgens de richtlijnen van de KNLTB en ISA-Sport. De kosten vallen binnen het financieringsbedrag, zoals voorgelegd aan de Algemene Ledevergadering van 9 maart jl.

Lees meer

Padel-update 10-03-2023

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 09-03-2023 zijn de leden bijgepraat over de stand van zaken m.b.t. de aanleg van de 2 padelbanen. De ALV heeft ingestemd met de verdere realisatie. Hier volgt een korte samenvatting:

Lees meer

Het streefbedrag is gehaald!

Tussenstand   10-02-2023   € 50.000.-  

Het streefbedrag van € 50.000 voor de ledencertificaten is gehaald! Dit betekent dat we verder kunnen met de realisatie van de padelbanen. We zijn heel blij om te zien dat zoveel leden voor één of meer ledencertificaten hebben ingeschreven. Bedankt voor jullie steun, namens de padel commissie.

Padel-update 05-09-2022

Het is al weer een tijdje geleden na de vorige update betreffende ons project om een 2-tal padelbanen te realiseren. De padelcommissie is erg druk gezien de omvang en complexiteit van het project. Ik zal daarom kort en bondig een aantal hoofdlijnen delen betreffende de voortgang.

Lees meer

Padel-update 10-05-2022

De padelcommissie is op verschillende aandachtsgebieden actief. Hieronder volgt een update van de voortgang. Zijn er vragen, schroom niet om de Padelcommissie te benaderen.

Lees meer

Padel-update 31-03-2022

Kort na de Algemene Ledenvergadering hebben we een padelcommissie samengesteld met: Frank van Ee, Nick Potters, Susan Maris en Wim Rommers. Inmiddels zijn de vergunningaanvragen voor de bomenkap en de aanleg van 2 padelbanen ingediend bij de gemeente. Een aantal afgevaardigden uit de padelcommissie gaat in de komende weken omliggende padel-verenigingen bezoeken om zich te oriënteren op de meest geschikte ondergrond.