Padel-update 10-03-2023

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 09-03-2023 zijn de leden bijgepraat over de stand van zaken m.b.t. de aanleg van de 2 padelbanen. De ALV heeft ingestemd met de verdere realisatie. Hier volgt een korte samenvatting:

De vergunningen voor de realisatie van 2 padelbanen zijn rond. Ook de financiering is geregeld: lening bij de bank, inclusief garantiestellingen en er is € 50.000 aan ledencertificaten opgehaald. De kosten voor de bomenkap zijn hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot maar de gemeente is akkoord met een spreiding van de betaling over 15 jaren. Er zal vóór eind maart een keuze gemaakt worden uit twee padelbouwers waarna de aanleg daadwerkelijk kan starten. De bomenkap is inmiddels begonnen.

Nieuws Overzicht