Statuten

De Statuten van TV de Bocht zijn in de Algemene Ledenvergadering van 16 januari 2014 gewijzigd en per notariële akte op 13 juni 2014 vastgelegd.

Lees meer

Reglementen en besluiten

Dit document bevat het Huishoudelijk Reglement, Privacy Policy, Bestuursreglement, Baanreglement, Reglement Introducés, Bestuursbesluiten en Overige verlichtingen leden.

 

Lees meer