Tennis, Padel en Fun

Graag willen wij ons even voorstellen en aangeven wat jullie van ons als nieuwe tennis- en padelschool mogen verwachten. Wij zijn ‘Tennis, Padel en Fun’ en gaan voor jullie met ingang van het voorjaar 2023 de tennis- en padellessen verzorgen en we zullen vaak te zien zijn tijdens activiteiten op onze vereniging. Ondanks dat we een nieuwe tennisschool zijn, zullen jullie vertrouwde gezichten terug zien op de baan tijdens de trainingen. De hooftrainer voor de tennistrainingen zal, net als voorgaande jaren, Gert- Jan Nieuwlaats zijn. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de tennisschool. De trainers Stephan van Breugel en Nick Potters geven al heel wat jaren tennistraining op de club en gaan zich voornamelijk richten op de nieuwe beginnende leden. Een nieuw gezicht als trainer, maar al wel een heel actief lid, is Kevin Evers. Hij is zeer getalenteerd in de padelsport en als de padelbanen gerealiseerd zijn, zal hij de fijne kneepjes van de padelsport overbrengen op onze leden.

We willen als nieuwe tennis- en padelschool een aantal zaken anders gaan doen:

  • De series van lesweken worden korter, met maximaal 13 lesweken in de zomer en het najaar. In het voorjaar bieden we maximaal 10 lesweken aan. Hiermee willen we de financiële drempel verlagen, zodat lessen betaalbaar blijven. Ook zien we door drukke agenda’s dat lesnemers 18 weken als te lang ervaren. We willen met het verkorten van de series trainingen invulling geven aan de behoefte van onze leden.
  • We gaan leskaarten invoeren. Dit systeem zorgt ervoor dat iedere deelnemer weet hoeveel lessen er zijn gegeven en hoeveel er nog gegeven gaan worden.
  • Na elke trainingsperiode evalueren we met (ouders van) onze lesnemers over de voorgaande lesperiode. Zo willen we blijven inspelen op de (veranderende) behoefte van onze lesnemers.
  • Na elke lesperiode organiseren we een afsluitend toernooi waarin onze leerlingen de oefenstof tegen elkaar in de praktijk mogen brengen en er tevens gestreden wordt om de prijzen.
  • We willen actief aan de slag met activiteiten ook voor de leden die nog geen tennislessen nemen. Zo organiseren we 4 thematrainingen op jaarbasis, waarbij we per training een onderdeel (bijvoorbeeld return op service) behandelen.
  • Het organiseren van wervingsacties op basisscholen, voor senioren en andere potentiële leden. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons;

We gaan samen met alle leden van TV de Bocht het plezier in onze mooie sport nog groter maken!

Met sportieve groeten en hopelijk tot snel,


Kevin Evers,  Nick Potters,  Gert- Jan Nieuwlaats,  Stephan van Breugel,