Fair Play

TV de Bocht is een KNLTB vereniging. Samen met de KNLTB willen wij bereiken dat de tennis- en padelsport sportief, veilig en respectvol blijft. Als vereniging omarmt TV de Bocht dan ook de principes van het project Fairplay, door de KNLTB in 2016 vastgesteld en terug te vinden op hun website. We hanteren daarom binnen onze verenigingen de volgende regels en gedragscodes:

• Iedereen die binnen onze vereniging kennis krijgt van een geval van seksuele intimidatie of ander wangedrag, moet dit meteen melden bij het bestuur van de vereniging zodat het bestuur actie kan (laten) ondernemen. De KNLTB heeft een meldplicht voor ernstige misdragingen waardoor het bestuur in het geval van ernstige misdragingen de melding moet doorzetten richting de KNLTB.
• Bij meldingen zal het bestuur ad hoc een adviescommissie samenstellen om te komen tot afhandeling van de melding.
• Wij hanteren de volgende door de KNLTB vastgestelde gedragscodes:
   - Algemene gedragscode
   - Gedragscode voor de verenigingsvrijwilliger
• Jeugdvrijwilligers en trainers leveren bij aanvang een recente (< 3mnd) VOG aan bij het bestuur.