Padel-update 05-09-2022

Het is al weer een tijdje geleden na de vorige update betreffende ons project om een 2-tal padelbanen te realiseren. De padelcommissie is erg druk gezien de omvang en complexiteit van het project. Ik zal daarom kort en bondig een aantal hoofdlijnen delen betreffende de voortgang.

1. Bomenkap 
De gemeente heeft een kostenvoorstel gedaan om de bomenkap te compenseren.
Dit vinden wij echter aan de hoge kant en zijn nog in onderhandeling over een gunstigere regeling. Dit proces loopt aan de kant van de gemeente erg traag.
2. Bosa subsidie
Deze is goedgekeurd en verleend volgens onze berekeningen.
Dit betref de aanleg de banen en led verlichting.
3. SWS borgstelling
Wij hebben ook een goedkeuring en borgstelling verkregen van het SWS (Sport waarborgfonds) volgens onze meerjaren prognose.
4. Offertes
Alle offertes zijn door ons beoordeeld en wij hebben hieruit een selectie gemaakt.
5. Ondergronden
De padelcommissie heeft op diverse ondergronden gespeeld en hier is een onderbouwd advies uit gekomen welke ondergrond het meest geschikt is.
6. Kooi constructies en design
De aangeboden kooi constructies zijn ter plaatse beoordeeld en hier is ook een advies uit voort gekomen.
7. Infrastructuur en invulling;
Grondwerken en mogelijke baanligging zijn bepaald door de technische commissie.

Al met al best positief nieuws maar alles duurt toch wel langer dan verwacht.

De volgende punten moeten nog worden afgesloten.
1. Standpunt overeenkomst bomenkap compensatie kosten
2. Omgevingsvergunning afronden
3. Aanvulling borgstelling gemeente en bancaire lening.

Dit is waar wij nu staan en ik ga ervan uit dat de padelcommissie op termijn positief verslag aan de leden kan doen betreffende de laatste 3 punten. 

Mochten er nog vragen zijn en/of opmerking kunnen jullie mij daar altijd op aanspreken.


Met sportieve groet.

Frank van Ee
Voorzitter 

Nieuws Overzicht