Sponsoring TV de Bocht

TV de Bocht heeft als doel om sponsors te vinden die de tennis- en padelsport een warm hart toedragen en die de club financiële en/of materiele middelen ter beschikking willen stellen.

Wij vinden het belangrijk dat sponsors persoonlijk een band krijgen met de vereniging. Daarom zijn er momenten in het seizoen gepland waarop sponsoren elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer, zoals op clubkampioenschappen, competities, sponsordag of toernooien. Genoeg gelegenheid dus om sporters en collega- ondernemers te ontmoeten.

Wij zoeken sponsors om ons te ondersteunen in de realisering van onze doelen. Uiteraard blijft daarbij geldend dat:

• Sponsoring verenigbaar moet zijn met de doelstellingen van de vereniging
• Sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de vereniging niet in gevaar brengen.

Wilt u weten wat de sponsor mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met onze sponsorcommissie.