Inschrijven voorjaarscompetitie 2024 (17+)

Ook tijdens de voorjaarscompetitie 2024 wordt de vrijdagavond competitie gespeeld over een periode van 10 weken waarbij om de week totaal 5 wedstrijdavonden worden gespeeld. De reguliere competitie loopt van maandag 8 april t/m 6 juni 2024, behalve de vrijdagavond competitie, die begint op 5 april 2024 en duurt t/m 14 juni 2024.

De vrijdagavond wordt als volgt ingedeeld; op vrijdag 5 april starten de Heren en Dames Dubbel Teams , de vrijdag erna (dus 12 april 2024) spelen de Gemengd Dubbel Teams en de 8 & 9 Tennis Teams. Dit betekent dat er maximaal 10 Heren en Dames Dubbel Teams en 10 Gemengd Dubbel en 8&9 Tennis teams kunnen inschrijven. Je kunt als  team niet zelf bepalen op welke vrijdag je speelt, indeling wordt gedaan door de KNLTB volgens hierboven genoemd datum schema. 

Inschrijven met een team is mogelijk tot 18 december 2023. Inschrijvingen ná deze datum worden niet meer geaccepteerd. Op het inschrijfformulier staat het competitieaanbod vermeld. De exacte speeldata  en eventuele inhaaldata vind je onderaan deze pagina.

De kosten van deelname aan de competitie alsmede de verstrekte tennisballen worden doorberekend aan het team. Ook hier heeft de KNLTB een verhoging van inschrijfgeld doorgevoerd, de competitiebijdrage per team bedraagt voor 2024 € 120.-. De competitiebijdrage voor de teams die op vrijdagavond spelen bedraagt € 100.- per team. De kosten worden via een automatische incasso bij de captain van het team geïncasseerd. De captain moet dit zelf verrekenen onder de deelnemers van het team.
Een team kan zich, na aanmelding bij de KNLTB, niet kosteloos meer terugtrekken. De boete bedraagt € 115.- bij terugtrekking van een team vóór publicatie van de indeling. Voor een terugtrekking ná publicatie van de indeling geldt een boete van € 225,-. Deze boete moet door het betreffende team zelf betaald worden.

Vrijdagavond
De belangstelling voor de vrijdagavondcompetitie is nog steeds groot bij onze vereniging. Door de wijziging van de indeling kunnen er meer teams inschrijven waardoor loting hopelijk niet meer nodig is. Mocht onverhoopt toch loting nodig zijn dan kun je de procedure daarvoor nalezen in de Reglementen en besluiten van onze vereniging (hoofdstuk: Bestuursbesluiten - Competitiebeleid).
In overleg met de wedstrijdcommissie kunnen we bekijken of het/de uitgelote team/teams mogelijk op een ander park op dezelfde dag kunnen spelen dan wel dat deze voor een andere dag inschrijven.


Naar inschrijfformulier

Downloads: