Kosten lidmaatschap 2024

Standaard lidmaatschap

Senioren             € 155,00   
Junioren*                         €   77,50

* juniorlid: wordt in het jaar van inschrijving nog geen 18 jaar

Voor leden die lid worden in de loop van het jaar wordt de contributie naar rato van het resterend aantal maanden berekend. (Bijvoorbeeld: wordt iemand op 20 mei lid, dan bedraagt de contributie met ingang van 1 juni 7/12 x € 155).
Ieder lid wordt aangemeld bij de KNLTB (kijk hier voor de voordelen). Hiervoor wordt eenmalig inschrijfgeld berekend van € 10 (senioren) of € 6 (junioren).


Maak Kennis met Tennis lidmaatschap
(lees voorwaarden)

Senioren                                      € 80,00      
Junioren € 40,00

Overige lidmaatschappen

Steunleden € 25,00

Lid worden van onze vereniging kan door het invullen van een inschrijfformulier. Na invulling ontvang je een bevestigingsmail met een inschrijf- en machtigingsformulier dat ondertekend en voorzien van een pasfoto ingeleverd kan worden bij onze ledenadministratie.
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij vóór 1 december het lidmaatschap schriftelijk wordt opgezegd bij de ledenadministratie.