Kort verslag Algemene Ledenvergadering (22-02-2024)

  • Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 22 februari 2024 heeft onze vereniging vanuit het Rabo Coöperatiefonds een duurzaamheidsbijdrage mogen ontvangen van € 10.000. Nick Potters mocht namens de Rabobank de cheque overhandigen aan onze voorzitter, Frank van Ee. We gaan het bedrag inzetten voor de aanschaf van zonnepanelen op ons park.Mede dankzij de inzet van Conny Dirven, één van de energiepioniers van onze vereniging naast Danny Baaten en Mar van Pelt, hebben we deze mooie bijdrage mogen ontvangen.

  • Denise Elsten (voorzitter jeugdcommissie) en Jan Valentijn (voorzitter evenementencommissie) zijn gekozen als nieuwe bestuursleden zodat we weer een voltallig bestuur hebben van 9 bestuursleden.
  • De vergadering heeft ingestemd met de voorgestelde Statutenwijziging en daarmee ook de nieuwe naam voor onze vereniging:
    Tennis- en padelvereniging De Bocht

Actueel Overzicht