Voorjaarscompetitie verder uitgesteld naar begin juni

Helaas heeft de KNLTB door de verlenging van de lock-down en de onzekerheid wanneer deze versoepeld wordt, moeten besluiten om de Voorjaarscompetitie wederom uit te stellen tot begin juni (week 22). Het volledige bericht kun je nalezen op de website van de KNLTB: https://www.knltb.nl/nieuws/2021/03/voorjaarscompetitie-verder-uitgesteld-naar-begin-juni-week-22/
Blijkbaar is het nog mogelijk om nieuwe teams in te schrijven, echter ook om bestaande teams terug te trekken, dit laatste dient wel voor 11 april door ons te gebeuren. Dus wil je je als team terugtrekken, dan graag uiterlijk 7 april een bericht naar wedstrijdcommissie@tvdebocht.nl 

Ook het aanmelden van een nieuw team kan per e-mail naar wedstrijdcommissie@tvdebocht.nl. Vermeld daarin de namen en bondsnummers van alle spelers, aangevuld met de competitiesoort, klasse en dag waarin het team wil uitkomen. De KNLTB kijkt dan of er nog een plekje vrij is en zullen het team alsnog indelen. Wacht hier niet te lang mee, want hoe eerder je dit extra team aan ons doorgeeft, des te groter de kans dat zij het nog kunnen indelen.

Actueel Overzicht