Houd je aan het baanreglement

Zoals bij iedere tennisvereniging gebruikelijk is, heeft ook TV de Bocht een baanreglement met regels voor op en rond de baan. Dit moet er voor zorgen dat onze banen in goede staat blijven en dat ieder lid met plezier blijft tennissen. Helaas zien we de laatste tijd dat niet iedereen zich aan alle regels houdt.

Regels die wat strikter in acht genomen mogen worden, zijn (nummers verwijzen naar nummering in het baanreglement):
1. De banen mogen alleen met tennisschoenen worden betreden.
5. Na afloop van elk spel dienen de banen geveegd te worden behalve als de banen nat zijn
15. Honden dienen aangelijnd te zijn.
17. Iedereen is verplicht ervoor te zorgen het park, paviljoen en terras netjes, schoon en opgeruimd te houden.

Houd je daarom aan het baanreglement voor een beter behoud van ons park en meer spelplezier voor al onze leden.
Het baanreglement is terug te vinden op onze website onder Reglementen en besluiten

Actueel Overzicht