Bardiensten tijdens de wintermaanden

Vanaf de maand oktober zijn er alleen op de inloopavonden en de wintercompetitie bardiensten ingepland. Op de dagen dat er geen bardienst is, kan er uiteraard wel getennist worden mits de weersomstandigheden dit toelaten. Het moet dan ook mogelijk zijn om gebruik te maken van de bar maar aangezien het bestuur verantwoordelijk is voor de naleving van de Drank– en Horecawet wil zij hier wel controle op houden.

Indien je in de wintermaanden regelmatig met een groep, op een vast tijdstip, wilt tennissen en tevens gebruik wil maken van de bar, meldt dit dan aan het bestuur via info@tvdebocht.nl. Dit geldt dus alleen voor de tijden waarop er geen bardienst is ingedeeld (zowel overdag als 's avonds). Uiteraard ben je verantwoordelijk voor het afsluiten en netjes achterlaten van de bar zoals dat bij een normale bardienst gebruikelijk is.

Actueel overzicht