Inschrijven voorjaarscompetitie 2020

De inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2020 is geopend. Inschrijven met een team is mogelijk t/m 15 december 2019. Inschrijvingen ná deze datum worden niet meer geaccepteerd. Op het inschrijfformulier staat ook het competitieaanbod vermeld. 

De speeldata van de voorjaarscompetitie 2020 vind je onderaan deze pagina. 
De kosten van deelname aan de competitie alsmede de verstrekte tennisballen worden doorberekend aan het team. De kosten worden via een automatische incasso bij de captain van het team geïncasseerd. De captain moet dit zelf verrekenen onder de deelnemers van het team.
Een team kan zich, na aanmelding bij de KNLTB, niet kosteloos meer terugtrekken. De boete bedraagt € 115.- bij terugtrekking van een team vóór publicatie van de indeling. Voor een terugtrekking ná publicatie van de indeling geldt een boete van € 225,-. Deze boete moet door het betreffende team zelf betaald worden

Vrijdagavond
De laatste jaren is de belangstelling voor de vrijdagavondcompetitie sterk toegenomen. Dit betekent dat er waarschijnlijk meer dan het maximale aantal van 10 teams zich inschrijven voor deze competitieavond. Indien dit inderdaad het geval is zal er een uitloting plaatsvinden onder de teams om te komen tot het maximum aantal van 10 teams. De regels voor de uitloting staan vermeld bij de Reglementen en besluiten van onze vereniging (hoofdstuk: Bestuursbesluiten - Competitiebeleid). In overleg met de wedstrijdcommissie kunnen we bekijken of het/de uitgelote team/teams mogelijk op een ander park op dezelfde dag kunnen spelen dan wel dat deze voor een andere dag inschrijven.

8&9 competitie
Deze competitie is voor (startende) recreatieve tennissers met speelsterkte 8 en 9 (17+)
De 8&9-competitie wordt naast de late zondagmiddag ook voor de donderdagavond aangeboden. Meer informatie over deze competitievorm kun je vinden op de website van de KNLTB.

Naar inschrijfformulier

Downloads:

Actueel overzicht