Algemene Ledenvergadering 2019 (kort verslag)

Ruim 50 leden bezochten de Algemene Ledenvergadering, die gehouden werd op 28 februari. Er werd afscheid genomen van twee bestuursleden: Jan Konings en Ina van Ginneken waarbij Ina is benoemd tot erelid van onze vereniging. Anke de Ruiter heeft het voorzitterschap overgenomen van Marijn van Nispen en het bestuur is aangevuld met twee nieuwe leden: Nick Potters (voorzitter jeugdcommissie) en Theo Wagtmans (voorzitter baan- en onderhoudscommissie). 

Onderstaand een kort verslag van de vergadering:

 • Het vrijdagmiddag team De Bocht 1 is in de najaarscompetitie kampioen geworden en werd tijdens de vergadering gehuldigd. Het team bestaat uit: René Berkers, Kees Jochems, Jan van de Klundert, Ruud Leijten, Johan Suijkerbuijk en Paul Timmermans. 

   • De penningmeester heeft een toelichting gegeven op de financiële situatie van de vereniging nu de renovatie van het park achter de rug is. Deze kan gekwalificeerd worden als goed, hetgeen ook bevestigd is door Stichting Waarborgfonds Sport en de Rabobank.
   • De vergadering heeft ingestemd met het voorstel van het bestuur om de bardienstplichtige leeftijd te verhogen van 65 naar 68 jaar. Indien nodig kan het aantal verplichte bardiensten in de toekomst verhoogd worden naar drie als blijkt dat de noodzakelijke bardiensten niet ingevuld kunnen worden met het actuele ledenbestand.
   • De vergadering heeft ingestemd met een investeringsvoorstel voor onderhoud en modernisering van het paviljoen, verbetering tribunes (baan 3 en 6) en terras (baan 4) en de aanleg van een mini tennisbaan voor de jeugd.

 

  • In zijn dankwoord gaf de voorzitter een opsomming van alle werkzaamheden die Ina in diverse (bestuur-)functies voor de vereniging heeft uitgevoerd. Als dank hiervoor werd Ina benoemd tot erelid van onze vereniging.

 •  Jan Konings werd als dank voor zijn vele werkzaamheden, als vertrekkend voorzitter van de baan- en onderhoudscommissie, in het zonnetje gezet. Gelukkig blijft Jan nog wel actief als lid van de commissie.

 

 

Actueel overzicht