Algemene Ledenvergadering 2021 (kort verslag)

Voor het eerst in ons bestaan als vereniging hebben we Algemene Ledenvergadering online gehouden op 25 februari jl.. Hieraan hebben 29 leden (inclusief bestuur) deelgenomen.
Onderstaand een kort verslag van de vergadering:

  • Ondanks het omzetverlies vanwege de coronacrisis hebben we het jaar 2020 toch met een positief resultaat kunnen afsluiten.
  • De contributiebedragen zullen dit jaar niet verhoogd worden.
  • De vergadering heeft ingestemd met een extra investeringsbedrag om de modernisering van het paviljoen, keuken en het tuingebied af te ronden.
  • Marijn van Nispen had zich niet herkiesbaar gesteld als negende bestuurslid. We zullen op een geschikt moment later dit jaar nog officieel afscheid nemen van Marijn en bedanken hem alvast voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Het bestuur gaat op zoek naar een nieuw bestuurslid met als voornaamste taak: communicatie namens de vereniging naar leden en instanties (public relations).

    De nieuwsbrief met daarin de agenda en jaarverslagen is terug te vinden op de website onder Nieuwsbrieven (alleen voor leden).
Actueel Overzicht